ผลิตภัณฑ์และบริการ

ถังกรองไฟเบอร์กลาส Fiberglass Tank

 1. เครื่องกรองทราย (Sand filter)
 2. เครื่องกรองสนิมเหล็ก (Manganese filter)
 3. เครื่องกรองคาร์บอนกำจัดกลิ่นสีคลอรีน  (Carbon Filter)
 4. เครื่องกำจัดหินปูน ความกระด้างในน้ำ (Softener)
 5. สารกรองน้ำทุกชนิด
 6. ระบบผลิตน้ำประปาและน้ำดื่ม
 7. ระบบอาร์โอ  RO-Reverse Osmosis

เคมีภัณฑ์ในระบบน้ำต่างๆ(Water Treatment Chemical)

 1. เคมีภัณฑ์ป้องกันตะกรันหินปูน และสนิมในหม้อไอน้ำ
 2. เคมีป้องกันตะกรันหินปูน, สนิมและตะไคร่ในระบบ Cooling, Chiller
 3. เคมีภัณฑ์ตกตะกอนต่างๆ
 4. เคมีภัณฑ์ล้างตะกรันหินปูน, ซิลิก้า และสนิม
 5. เคมีภัณฑ์หัวเชื้อน้ำมันเตา (Fuel Additive oil)
 6. เคมีภัณฑ์สเปรย์ชนิดต่างๆ สำหรับงานบำรุงรักษาและซ่อมบำรุง
 7. เคมีภัณฑ์คลอรีน, กรดต่างๆ, โซดาไฟ, เกลือล้างเรซิน, โซดาแอ็ช, สารส้ม, PAC
 8. เกลือบริสุทธิ์ล้างเรซิน (Cation Exchange Resin Regenerating Refined Salt)

บริการ (Service and Guarantee)

 1. รับล้างตะกรันหินปูน สนิม ในระบบหม้อไอน้ำ Cooling, Condenser, แผ่น Plate Heat Exchanger
  1.1 ภาพตัวอย่างการล้างหม้อไอน้ำ
  1.2 ภาพตัวอย่างการล้าง Cooling Tower
  1.3 ภาพตัวอย่างการล้าง Condenser และ แผ่น Plate Heat Exchanger
 2. วิเคราะห์น้ำพร้อมคำแนะนำ, สอนวิเคราะห์คุณภาพน้ำถึงโรงงาน
 3. บริการล้างสารกรอง เปลี่ยนสารกรองในเครื่องกรองทุกชนิด
 4. เซ็นต์รับรองความปลอดภัยหม้อไอน้ำ โดยวิศวกร
 5. อุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำ