ภาพตัวอย่างการล้างหม้อไอน้ำ

หม้อไอน้ำขนาด 10 ตัน


สภาพตะกรันและสนิมของท่อไฟก่อนดำเนินการล้าง


สภาพตะกรันและสนิมของท่อไฟก่อนดำเนินการล้าง#2

ขณะดำเนินการล้างหมุนเวียน

สภาพท่อไฟหลังดำเนินการล้างเรียบร้อย


สภาพเขม่า, ขี้เถ้า, ตะกรัน เกาะจับท่อไฟ

ขณะดำเนินการแยงเขม่าท่อไฟ

สภาพท่อไฟหลังการแยงเขม่า