ภาพตัวอย่างการล้าง Condenser และ แผ่น Plate Heat Exchanger

สภาพภายใน Condenser ก่อนดำเนินการล้าง (ซ้ายมือ)

สภาพภายใน Condenser หลังดำนเนินการล้าง (ขวามือ)


แผ่น Plate Heat Exchanger ก่อนดำเนินการล้าง

แผ่น Plate Heat Exchanger ก่อนดำเนินการล้าง

สภาพ Plate Heater Exchanger ภายหลังดำเนินการล้าง

สภาพ Plate Heater Exchanger ภายหลังดำเนินการล้าง