บริการล้างคูลลิ่ง ทาวเวอร์ Cooling Tower , Condenser

 

 •  ซ่อมตัวถัง – ติดตั้ง – เปลี่ยนอะไหล่ Cooling Tower
 • ออกแบบและติดตั้งระบบ Water Treatment สำหรับ Cooling Tower
 • จำหน่ายเคมีภัณฑ์ป้องกันตะกรันหินปูน, สนิม การกัดกร่อนและตะไคร่น้ำ พร้อมวิเคราะห์คุณภาพน้ำเติม (make-up water) และคุณภาพน้ำหมุนเวียนในระบบ Cooling
 • บริการล้าง Cooling Tower พร้อมเคมีภัณฑ์และอุปกรณ์การล้าง

 

สาเหตุการเกิด ตะไคร่ ตะกรัน สนิม การกัดกร่อน

สาเหตุของการเกิดเมือกจุลินทรีย์และตะไคร่น้ำใน Cooling Tower

เมือกจุลินทรีย์และตะไคร่น้ำในระบบน้ำหล่อเย็นเกิดจากน้ำหมุนเวียนสัมผัสกับอากาศตลอดเวลา น้ำหมุนเวียนก็จะดึงเอาฝุ่นละอองและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆในอากาศมาอยู่กับน้ำหมุนเวียนซึ่งมีสภาวะแวดล้อมเหมาะสม คือมีแสงแดดสำหรับสำหรับสังเคราะห์แสง, มีอาหารและอุณหภูมิที่พอเหมาะ จึงทำให้สิ่งมีชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์เจริญเติบโตและขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วกลายเป็นแบคทีเรีย, สาหร่าย, ตะไคร่น้ำจับกันเป็นแผ่นหรือเป็นเมือกจับเกาะติดทั่วไปในคูลลิ่ง ทาวเวอร์              ก่อให้เกิดปัญหาและความสูญเสียขึ้น

สาเหตุของการเกิดตะกรันหินปูนใน Cooling Tower

ตะกรันหินปูนที่เกิดขึ้นในส่วนต่างๆของระบบหล่อเย็น ทำให้เกิดการสูญเสียค่าใช้จ่ายและพลังงานทั้งโดยตรงและโดยอ้อมเป็นจำนวนมาก ตะกรันหินปูนในระบบหล่อเย็นเกิดจากการที่น้ำระเหยกลายเป็นไอขึ้นสู่บรรยากาศ แต่ไม่ได้นำพาแร่ธาตุต่างๆที่เจือปนอยู่ในน้ำหมุนเวียนไปด้วย  เมื่อนานเข้าน้ำหมุนเวียนในระบบหล่อเย็นจะมีความเข้มข้นของแร่ธาตุต่างๆที่ละลายอยู่ในน้ำหมุนเวียนสูง จนถึงจุดหนึ่ง แร่ธาตุเหล่านี้ ก็จะไม่สามารถละลายอยู่ในน้ำหมุนเวียนได้อีกต่อไป ก็จะเกิดการตกผลึกกลายเป็นตะกรันหินปูนไปจับเกาะตามส่วนต่างๆของระบบหล่อเย็น ก่อให้เกิดปัญหาและความสูญเสียขึ้น

สาเหตุของการเกิดสนิมและการกัดกร่อนใน Cooling Tower

การเกิดสนิมและการกัดกร่อนในระบบน้ำหล่อเย็น เกิดจากความเข้มข้นสารละลายแร่ธาตุปริมาณอ็อกซิเจนในน้ำหมุนเวียน รวมทั้งฝุ่นละออง, ไอเสียในอากาศ เมื่อนานเข้าก็จะเกิดสภาวะที่เหมาะสม ก่อให้เกิดปฏิกิริยาการกัดกร่อนและสนิม ก่อให้เกิดปัญหาและความสูญเสียขึ้น

 
 
ด้วยสาเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้นใน Cooling Tower ดังกล่าว บริษัท ไทยพีเก้น จำกัด จึงขอเสนอบริการและผลิตภัณฑ์เคมีที่จะช่วยให้ปัญหาและสาเหตุข้างต้นหมดไป        
 • บริการล้าง Cooling Tower ( ทั้งภายใน ภายนอก และส่วนประกอบต่างๆ)  ติดตั้ง, ซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ Cooling Tower         
 • บริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำของระบบ Cooling Tower พร้อมเคมีภัณฑ์ป้องกันตะไคร่น้ำ, ตะกรันหินปูน, สนิมและการกัดกร่อน
 • บริการล้าง Condenser ทั้งแบบแยงและใช้เคมีภัณฑ์
 
 

 

ควรล้างทำความสะอาด Cooling Tower เพื่อ….. 

  

 • ล้างทำความสะอาดเพื่อ ไม่ให้เมือกจุลินทรีย์, ตะไคร่น้ำและตะกรันหินปูนอุดตัน ขัดขวางการไหลของน้ำและอากาศ ทำให้มีการระบายน้ำและอากาศได้อย่างปลอดโปร่ง 
 • ล้างทำความสะอาดเพื่อ ให้การแลกเปลี่ยนความร้อนมีประสิทธิภาพสูงสุดและได้น้ำ Cooling ที่มีอุณหภูมิต่ำตามต้องการ ทำให้เครื่องจักรแลกเปลี่ยนความร้อนได้เต็มประสิทธิภาพ
 • ล้างทำความสะอาดเพื่อ ไม่ให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าและไม่ก่อให้เกิดปัญหารวมถึงความสูญเสียอื่นๆ
 • ล้างทำความสะอาดเพื่อ ไม่ให้เมือกจุลินทรีย์, ตะไคร่น้ำและตะกรันหินปูนหลุดไหลไปตามท่อส่งน้ำคูลลิ่ง  ก่อให้เกิดการอุดตันและสูญเสียต่อท่อคูลลิ่ง, เครื่องจักรฯ
 • ล้างทำความสะอาดเพื่อ ความสะอาด ไม่หมักหมมและภูมิทัศน์ที่ดีของสถานที่
 •  

  สภาพ Cooling Tower ภายนอกโดยทั่วไป

  สภาพ Cooling Tower ภายนอกโดยทั่วไป

  สภาพภายใน Cooling Tower ก่อนดำเนินการล้าง

  สภาพภายใน Cooling Tower ก่อนดำเนินการล้าง

  สภาพภายใน Cooling Tower หลังดำเนินการล้างเรียบร้อยแล้ว

  สภาพภายใน Cooling Tower หลังดำเนินการล้างเรียบร้อยแล้ว