สารกรองน้ำทุกชนิด (Water Filter Media)

จำหน่ายสารกรองน้ำ

  • กรวดทรายกรองน้ำคัดขนาด (Sand and Gravel)
  • แอนทราไซต์ Anthracite
  • สารกรองคาร์บอน Activated Carbon
  • สารกรองแมงกานีส Iron and Manganese Removal Media
  • สารกรองเรซิน Cation Exchange Resin
  • Anion Exchange Resin
  • RO Membrane
สารกรองแอคติเวต คาร์บอน Jacobi Sweden

สารกรองแอคติเวต คาร์บอน Jacobi Sweden

ION Exchange resin Purolite UK

สารกรองเรซิน Resin Purolite

RO membrane

อาร์โอเมมเบรน

Tags: , , , , , , , ,