เกลือบริสุทธิ์ล้างเรซิน (Cation Exchange Resin Regenerating Refined Salt)

บริษัทไทยพีเก้น จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายเกลือบริสุทธิ์ล้างเรซินโดยตรง สำหรับเครื่องกำจัดความกระด้าง พร้อมให้คำแนะนำในการล้างเรซิน, คำนวนจำนวนและความเข้มข้นของเกลือสำหรับล้างเรซิน, เช็คค่าความกระด้างของน้ำและจำหน่ายน้ำยาเช็คความกระด้าง

เกลือบริสุทธิ์ล้างเรซิน ขาวสะอาดเพิ่มประสิทธิภาพของเรซินสูงสุด ลดค่าใช้จ่าย ประหยัดน้ำ ลดแรงงานและเวลา ไม่มีปัญหาน้ำทิ้งกากตะกอน ไม่สกปรกเลอะเทอะ โดยมีจุดเด่นและคุณประโยชน์ของเกลือบริสุทธิ์ล้างเรซิน ดังนี้

1. การ ละลายน้ำของเกลือบริสุทธิ์ล้างเรซินจะละลายได้เร็วกว่าเกลือไม่บริสุทธิ์, เกลือเม็ด, เกลือทั่วๆไป เพราะมีขนาดเม็ดร่วนละเอียดสม่ำเสมอ น้ำเกลือที่ได้จะใส ไม่มีตะกอนโคลนเลนและสารแขวนลอยต่างๆ ทำให้ไม่ต้องเปลืองแรงงานในการล้างถังและบ่อเกลือ รวมทั้งไม่ต้องคอยล้างตะกอนเลน

2. ระยะ เวลาการ Back Wash ของเครื่องกำจัดความกระด้าง (Softener) ใช้เวลาน้อยลง 50% ทำให้ประหยัดน้ำและเวลาอย่างมาก เพราะใช่เกลือบริสุทธิ์ในการ Regenerate Resin

3. ระยะ เวลาการล้างเกลือ (Washing) ออกจากเครื่องกำจัดความกระด้าง (Softener) ใช้เวลาน้อยลง 45% ทำ ให้ประหยัดน้ำและเวลาอย่างมาก เพราะใช้เกลือบริสุทธิ์ซึ่งไม่มีตะกอนโคลนเลนและสารแขวนลอยต่างๆให้ล้าง จึงสามารถล้างเกลือออกได้อย่างรวดเร็ว

4. คุณภาพ น้ำอ่อนที่ได้จะมีค่าความกระด้างต่ำสุด(Total Hardness) เพราะมีการแลกเปลี่ยนประจุระหว่าง Na+ กับ Ca+, Mg2+ อย่างเต็มประสิทธิภาพ ปราศจากสารแขวนลอยและแร่ธาตุอื่นๆขัดขวาง

5. การ ใช้เกลือบริสุทธิ์ล้างเรซิน จะได้ปริมาณน้ำอ่อนมากกว่าการใช้เกลือไม่บริสุทธิ์ล้างเรซิน 15% เช่น ใช้เกลือทะเลหรือเกลือไม่บริสุทธิ์ล้างเรซินจะได้น้ำอ่อน 200 ลบ.ม. ต่อรอบ ถ้าใช้เกลือบริสุทธิ์ล้างเรซินจะได้น้ำอ่อน 230 ลบ.ม. ต่อรอบ เพิ่มขึ้น 30 ลบ.ม. หรือ 15% เพราะเป็นเกลือบริสุทธิ์และมีปริมาณโซเดียมคลอไรด์มากกว่า

6. การ ใช้เกลือบริสุทธิ์ล้างเรซิน เป็นวิธีการบำรุงรักษาเม็ดเรซินให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เพราะเกลือบริสุทธิ์ไม่มีตะกอนเลน สนิมเหล็ก สารแขวนลอย ไปเคลือบที่เม็ดเรซิน  ซึ่งจะทำให้เม็ดเรซินแตกบิ่น ถ้าไม่แตกก็ถูกเคลือบไปทั้งเม็ด จนกระทั่งเม็ดเรซิ่นเปลี่ยนจากสีเดิม เป็นสีแดงเข้มหรอสีดำ ซึ่งจะใช้งานไม่ได้อีกต่อไป

7. การใช้เกลือบริสุทธิ์ล้างเรซิน จะได้น้ำเกลือที่มีแร่ธาตุต่างๆ ต่ำกว่าเกลือไม่บริสุทธิ์มาก จึงไม่ไปรบกวนปฏิกิริยาในการแลกเปลี่ยนอิออนบวกกับ Na+ ในระหว่างการล้างเกลือ (Regenerate) ทำให้การทำ    ปฏิกิริยาในการล้างด้วยเกลือบริสุทธิ์เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ สูงสุด

ปริมาณการใช้เกลือบริสุทธิ์ล้างเรซิน ใช้เกลือบริสุทธิ์ 150 กรัม ต่อเรซิน 1 ลิตร เช่นถ้าถังกำจัดความกระด้างบรรจุเรซิน 500 ลิตร ก็ใช้เกลือบริสุทธิ์ 75 กก. โดยให้มีความเข้มข้นของน้ำเกลือบริสุทธิ์ 10 % ไหล ผ่านชั้นของเม็ดเรซิน ส่วนในรายละเอียดและเทคนิคการล้างอื่นๆ โปรดสอบถามจากฝ่ายเทคนิคของ บริษัท ไทยพีเก้น จำกัด

การบรรจุ ขนาดบรรจุ 25 กก. ต่อ 1 ถุง และ 50 กก. ต่อ 1 ถุง บรรจุด้วยถุงกระสอบชั้นนอกและถุงพลาสติกชั้นใน

เกลือล้างเรซิน

เกลือบริสุทธิ์ล้างเรซิน

เกลือบริสุทธิ์ล้างเรซิน

เกลือบริสุทธิ์ล้างเรซิน

สามารถมารับสินค้าได้ที่หน้าร้านบริษัท ซอยสุขุมวิท 71

1 ถุง บรรจุ 25 กิโลกรัม