เคมีภัณฑ์ตกตะกอนต่างๆ

จำหน่ายเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการตกตะกอนทุกชนิด ทั้งในระบบน้ำต่างๆทั้งระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบน้ำประปา