เครื่องกรองสนิมเหล็ก (De-Iron Filter)

เป็นเครื่องกรองสำหรับกรองสนิมเหล็ก และแมงกานีสออกจากน้ำโดยการเร่งปฏิกิริยาระหว่างออกซิเจน และสารประกอบเหล็กในน้ำ โดยการเปลี่ยนเหล็กจาก Fe2+ และ Fe3+ ให้อยู่ในรูปตะกอน และล้างตะกอนสนิมเหล็ก และแมงกานีส ออกจากเครื่องกรองด้วยน้ำสะอาด