เคมีป้องกันตะกรันหินปูน, สนิมและตะไคร่ในระบบ Cooling, Chiller

การเกิดสนิมและการกัดกร่อนในระบบน้ำหล่อเย็น เกิดจากความเข้มข้นสารละลายแร่ธาตุ ปริมาณออกซิเจนในน้ำหมุนเวียน รวมทั้งฝุ่นละออง ไอเสียในอากาศเมื่อนานเข้าก็จะเกิดสภาวะที่เหมาะสม ก่อให้เกิดปฏิกิริยาการกัดกร่อนและสนิม ทำให้เกิดปัญหาและความสูญเสียขึ้น

บริษัท ไทยพีเก้น จำกัด มีสารเคมีที่มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันสนิมและการกัดกร่อนในระบบน้ำหล่อเย็น สารเคมีนี้จะทำลายสภาวะที่เหมาะสม ที่จะก่อให้เกิดปฏิกิริยาการเกิดสนิมรวมถึงการกัดกร่อนและจะทำหน้าที่สร้างฟิลม์ป้องกันผิวโลหะ ซึ่งฟิล์มที่สร้างขึ้นนี้สามารถป้องกันการเกิดสนิมและการกัดกร่อนได้ดี